Sundhedsdatastyrelsen SKS-værktøjskassen

SKS-værktøjerne

Sygehusvæsnets Klassifikationssystem (SKS) består af flere tusinde koder, som anvendes til at levere struktureret information til forskellige informationssystemer. Koderne spænder over et meget bredt spekter, og at finde lige netop dén kode, som nøjagtigt afspejler en given hændelse eller tilstand, er ikke altid en triviel opgave.

Derfor har vi lavet nogle online-værktøjer - de er langt fra perfekte, men dog forhåbentlig en hjælp.

Alle værktøjerne er baseret på en online database, som kun indeholder gældende SKS- og SHAK-koder. Databasen bliver opdateret løbende, og SKS-dataindholdet til værktøjerne er således altid ajourført.

SKS-browseren
gør det muligt at navigere rundt i SKS. Med SKS-browseren kan du
  • umiddelbart se den hierarkiske opbygning af SKS
  • bladre ud igennem hierarkiet
  • søge efter ord i kodetekst
  • søge efter SKS-kode
  • hente hele eller dele af klassifikationer
SKS-dumperen
gør det muligt at hente et udtræk fra vores database. Fra SKS-dumperen kan du
  • hente SKS-koder og kodetekster for en hel klassifikation
  • hente koder og tekster i formater, som er særligt velegnede til at indlæse i databaser

SKS-dumperen er - som enkeltstående værktøj - kun anvendelig for de, der vil hente hele klassifikationer. Hvis du hellere vil hente et specificeret udtræk fra databasen, skal det specificeres i SKS-browseren.

SKS-validatoren
gør det muligt at kontrollere egne lister med SKS-koder og kodetekster. Med SKS-validatoren kan du
  • få valideret din private kodeliste mod de nyeste koder og kodetekster

Fejl og mangler

Hvis du opdager fejl eller mangler i funktionaliteter eller selve SKS-kodeindholdet, er du velkommen til at .