Sundhedsdatastyrelsen medinfo.dk - en service fra DAKI

Dødsårsager i dødsattesten

Copyright Sundhedsdatastyrelsen

 
Dødsårsager - start her

Dette er en browser til at bladre i dødsårsager til anvendelse i den elektroniske dødsattest.

Browserens indhold blev sidst opdateret d 01-04-2024.
Browserens udformning og funktionaliteter ændres løbende og giver anledning til ændringerne i versions-angivelsen. Aktuelle version er 1.06.

At bladre i dødsårsagerne

Dødsårsagerne fremvises som et hierarkisk træ. Hver gren har et ikon med link, som du kan benytte til at bladre rundt i træet. Ikonerne har følgende betydning:
Denne gren indeholder yderligere grene. Muligvis er nogle af dem synlige. Klik på ikonet for at se dem alle.
Denne gren indeholder yderligere grene. De er alle synlige.
Denne gren indeholder ikke yderligere grene.

At søge i dødsårsagerne

Du kan - indenfor et område af dødsårsager - søge efter ord og/eller kode.

Søgeområde
Ved at udpege en gren af SKS-hierarkiet begrænser man søgninger til denne gren. Er der fx i feltet 'Område' anført 'Svulster [C00-D48]', søges der kun indenfor denne gruppe af diagnoser.
Søgeområdet kan udvides til atter at omfatte hele SKS ved at trykke på 'Forfra'-knappen.
Tekstsøgning
Man kan søge efter ord i dødsårsagsteksten. Angivne søgeord opfattes som ord-dele. Fx vil søgeordet 'neoplas' finde både neoplasi og neoplasme. Fx vil søgeordet 'støv' finde både 'husstøv' og 'støvlunge'.
Anvendelse af flere søgeord behandles som fællesmængde (boolesk AND).
Kode-søgning
Man kan søge efter koder. Angivne søgeord opfattes som kodebegyndelse. Fx vil søgeordet 'C91' finde koderne 'C910' til 'C919'.

Fejl og mangler

Hvis du som bruger opdager fejl eller mangler i funktionaliteter eller selve kodeindholdet, er du velkommen til at .