Sundhedsdatastyrelsen SKS-værktøjskassen

SKS-validator, vers 1.05

Copyright Sundhedsdatastyrelsen

Tekst
Linje-format:
    Angivet som Tekst+Kode
    Angivet som Kode+Tekst
    Udskrives i det omvendte format
Rapport-format:
    Kun valideringsstatus
    Simpel liste
    Simpel liste +autotekst
    Detaljeret liste
 

Du er kommet frem til vores SKS-validator, som kan validere din private kodeliste mod den centrale SKS-database.

Sundhedsdatastyrelsen har ophavsretten til SKS-databasen og udtræk herfra.
Databasen opdateres jævnligt, sidste opdatering var d 01-04-2024.

Formål

Mange afdelinger og enkeltpersoner har små private lister med foretrukne eller hyppigt anvendte SKS-koder. Fordelen ved sådanne kodelister er selvfølgelig, at de altid er let tilgængelige - man skal ikke lede efter bøger eller web-sider. Ulempen er, at sådanne lister kun sjældent bliver opdaterede, og der er derfor en reel risiko for, at de bliver obsolete. Resultatet kan let blive dårlig registreringspraksis.

I håbet om, at også private kodelister kan blive opdaterede, har vi her lavet denne SKS-validator. Idéen er, at man kan kopiere sin kodeliste ind i en online-formular og i løbet af nogle sekunder få valideret samtlige koder - simpelt, nemt og overkommeligt.

Betingelsen for at dette kan lade sig gøre, er naturligvis at kodelisten skal kunne læses maskinelt...

Anvendelse

Validatoren er bevidst gjort simpel i brug:
 1. Tag en kopi af din kodeliste
  Vis den fx i tekstbehandling eller regneark, marker hele listen med [CTRL-A], og kopier den til udklipsholderen med [CTRL-C].
  Bemærk at din kodeliste skal overholde et bestemt format for at kunne valideres!
 2. Kopiér den til formularen
  Peg i den ovenstående formular på feltet 'Tekst' og overfør indholdet af udklipsholderen til feltet med [CTRL-V].
 3. Vælg format
  Vælg hvordan validatoren skal opfatte din liste og hvordan du vil have rapport fra validatoren.
 4. Lav valideringen
  Tryk på knappen 'Validér' og vent på resultatet...

Format for kodelister

Kodelisten skal kunne læses maskinelt. Validatoren læser listen én linje ad gangen, og forstår, at der findes to slags linjer:
Linjer med SKS-kode
Disse linjer består af
      [Kodetekst Kode]   eller   [Kode Kodetekst]
hvor Kode og Kodetekst er adskilt af mellemrum eller tabulator. Du skal angive, hvilket af formaterne du vil benytte.
Koderne må gerne afsluttes med joker-tegn (* eller ?).
Både Kode og Kodetekst valideres.
 
Linjer med kommentarer, overskrifter eller lignende
Disse linjer skal starte med noget, der ikke kan forveksles med en SKS-kode - mellemrum, punktum, bindestreg, tabulator eller lignende.
Sådanne linjer bliver ikke valideret, og kan iøvrigt indeholde alle slags tegn.

For at illustrere validatorens funktionaliteter kan du prøvekøre den med vores test-liste.

Virker det for dig?

Skriv meget gerne , og fortæl om det er brugbart.