Sundhedsdatastyrelsen medinfo.dk - en service fra DAKI

medinfo.dk - en service fra KID

Hvem er KID?

Klassifikationer og Inddata (KID) er en afdeling under Sundhedsdatastyrelsen.
Vi står for vedligeholdelsen af diverse klassifikationer, der anvendes ved indberetning til forskellige systemer, herunder Landspatientregisteret.

Hvad er medinfo.dk?

medinfo.dk er et publiceringsværktøj, hvor centrale klassifikationer publiceres i en hierarkisk træstruktur. Du kan læse mere om klassifikationerne på Sundhedsdatastyrelsens hjemmeside.

De tjenester vi udbyder fra dette website er:

SKS-værktøjerne

er en række online-værktøjer, som giver adgang til en database med aktuelle poster fra Sygehusvæsnets Klassifikationssystem (SKS) og relevante poster fra Sygehus-afdelingsklassifikationen (SHAK) opstillet i et hierarki. Databasen opdateres løbende.

Diagnoser i dødsattesten

er en hierarkisk fremstilling af de diagnoser, som kan anvendes ved udfyldelse af dødsattesten i Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI).