Sundhedsdatastyrelsen SKS-værktøjskassen

SKS-browser, vers 4.06

Copyright, Sundhedsdatastyrelsen

Administrative forhold  
A    
Behandlings- og plejeklassifikation  
B    
Klassifikation af sygdomme og helbredsrelaterede tilstande  
D    
Klassifikationer vedr. ydre årsager til skade  
    
Klassifikation af funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand  
F    
Klassifikation af operationer  
K    
Lægemiddelstofklassifikation ATC  
M    
Anæstesi, intensiv, præhospital  
N    
Klassifikation af undersøgelser  
U    
Klassifikation vedr. klinisk fysiologi og nuklearmedicin  
W    
ZZ-procedurekoder  
    
ZZK, ZZP, ZZV og ZPP koder samt pseudo-procedurekoder (cancer, aflyste, afbrudte)  
    
Resultatindberetning og enkeltresultater  
R    
Specifikationer  
    
Tillægskoder  
    
Diagnoseindberetning vedr. fødsler (kun som bidiagnoser)  
    
Sygehus-afdelingsklassifikation (SHAK)  
    

Du er kommet frem til SKS-browseren - den hierarkiske indgang til SKS- og SHAK-databasen. Sundhedsdatastyrelsen har ophavsretten til databasen og dens indhold og udtræk herfra. Databasen opdateres løbende.

BEMÆRK: Da medinfo.dk er et rent publiceringsværktøj og vi derfor ikke er underlagt restriktionerne fra det officielle udvekslingsformat for SKS, hvor teksterne at historiske årsager må være på maks. 60 karakterer, har vi valgt at anvende de fulde kodetekster i browseren. Dette giver mulighed for her at slå op, hvad de i nogle tilfælde meget forkortede tekster fra de officielle SKS-opdateringer står for og giver samtidig en mere optimal søgefunktionalitet.

Browserens indhold blev sidst opdateret d 01-07-2024. SKS-browser er opdateret til version 4.06 d 17-10-2023.

At bladre i SKS

SKS fremvises som et hierarkisk træ, hvoraf du ovenfor ser de største grene. Hver gren har et ikon med link, som du kan benytte til at bladre rundt i træet. Ikonerne har følgende betydning:
Denne gren indeholder yderligere grene. Muligvis er nogle af dem synlige. Klik på ikonet for at se dem alle.
Denne gren indeholder yderligere grene. De er alle synlige.
Denne gren indeholder ikke yderligere grene.

At søge i SKS

Du kan - indenfor et område af SKS - søge efter ord og/eller kode.

Søgeområde
Ved at udpege en gren af SKS-hierarkiet begrænser man søgninger til denne gren. Er der fx i feltet 'Område' anført 'Klassifikation af sygdomme', søges der kun indenfor diagnose-klassifikationen.
Søgeområdet kan udvides til atter at omfatte hele SKS ved at trykke på 'Forfra'-knappen.
Tekstsøgning
Man kan søge efter ord eller ord-dele. Der indsættes automatisk jokertegn - fx finder 'neoplas' både neoplasi og neoplasme.
Anvendelse af flere søgeord behandles som fællesmængde (boolesk AND).
Kode-søgning
Man kan søge efter SKS-koder. Der indsættes automatisk jokertegn ('?' eller '*').
Bemærk at flere administrative systemer anvender koder, som er 'forkortede' ved at kodens første tegn mangler. SKS-værktøjerne anvender kun komplette SKS-koder.

Andre funktionaliteter

Hvis du har brug for en liste over koder, kan vi tilbyde dig et udtræk fra vores database - enten ved at følge dette link eller ved at bladre frem til de ønskede koder og bestille udtræk med en knap nederst på siden.

Hvis du anvender en privat kodeliste, har vi en SKS-validator, som du kan benytte til at sikre dig, at dine koder er opdaterede.